محصولات آبیاری :

لوله های آبیاری شرکت صانع مشهد از سایز 16 الی 32 میلیمتر و در کلیه رده های فشاری استاندارد می باشد.